<strong>Usuarios</strong> — Muestra los usuarios asociados a este sitio. También puedes cambiar sus perfiles, reiniciar sus contraseñas o borrarlos del sitio. Borrar un usuario del sitio no borra al usuario de la red.

QUERO UN GRUPO...

Resultados de la búsqueda de:

Quero un grupo

6 Maio, 2018 by Webmaster-Scouts-de-Galicia---ECG

Para as familias os tres elementos mais importantes relacionados cos seus fillos son a saúde, a educación e a felicidade.

Eses tres elementos danse a man, precisamente, no programa educativo que todas as fins de semana propoñen os grupos scouts de Scouts de Galicia aos nenos, nenas, mozos e mozas que viven a aventura scout.

 

Para os rapaces as palabras clave son amigos, alegría, compañeirismo e aventuras, aínda que terán moito que aprender.

Para as familias a clave está na educación en valores, xa que o seu fillo aprenderá a traballar en equipo, a convivir con outros rapaces/as e con adultos, terá a oportunidade de desenvolver distintas habilidades e de adquirir hábitos saudables que perdurarán toda a vida.

 

Un método baseado en:

 • Unha lei e unha promesa.
 • A vida en pequenos grupos.
 • A educación a través da acción.
 • O acompañamento Adulto.
 • Un sistema de progreso persoal.
 • A vida na Natureza.
 • O marco simbólico.

 

En Scouts de Galicia tomámonos moi en serio a labor educadora e somos conscientes do papel que as familias deben xogar na comunidade educativa scout.

O Escutismo é unha excelente actividade extraescolar para nenos, nenas, mozos e mozas, xa que complementa a labor da familia e a escola, dando resposta a necesidades que non son resoltas noutros ámbitos.

Busca o desenvolvemento integral dos nenos, nenas, mozos e mozas, que lles permita desenvolver un papel construtivo na sociedade.

As familias poderán atopar unha contorna segura para os seus fillos.

Un programa de actividades baseado en dar resposta ás necesidades físicas, intelectuais, emocionais, sociais e espirituais que conforman a personalidade dos nenos, nenas e mozos.

Scouts de Galicia está aberto a todo o mundo, sen distinción de raza, sexo ou crenza.

 

Se desexas mais información contacta con nós facendo clic aquí.E si queres ver que grupo scout está mais cerca da túa casa, entra no noso buscador de grupos scouts.

 

Scouts de Galicia é un movemento educativo formado por mais de 500 membros: nenos, nenas, mozos e mozas que son apoiados e acompañados na súa formación por ao redor de 150 voluntarios adultos.

Ser voluntario/a en Scouts de Galicia permíteche traballar dun xeito educativo con nenos, nenas, mozos e mozas para construír un futuro mellor para todos.

 

Mozos e adultos voluntarios que, despois do seu traballo, os seus estudos ou a súa familia, dedícanse a educar de xeito consciente. Como dicía Paulo Freire educar é, ante todo, transformar o mundo.

Ser voluntario/a en Scouts de Galicia é entregar horas de traballo sen outra recompensa que a de saberse recoñecidos polos nenos, nenas e mozos, as familias, a comunidade acolledora e por un mesmo/a.

Os voluntarios de Scouts de Galicia desenvolven o seu labor desde o ámbito parroquial, escolar ou social nun contexto cristián de aceptación plena do significado de ser Movemento de Igrexa comprometido coas familias.

Os nenos, nenas, mozos e mozas son a nosa prioridade.

O voluntariado recibe por parte de Scouts de Galicia unha formación axeitada para ser educador/a de tempo libre; como monitor/a, como director/a ou formación especializada en áreas de actividade.

Únete á aventura de ser voluntario scout!! 

Só tes que poñerte en contacto facendo clic aquí.

 

O fin do Escutismo non é outro que o de contribuír ao desarrollo integral da persoa axudándolle a potenciar as súas posibilidades físicas, intelectuais, emocionais, sociais e espirituais, actuando como persoas activas e comprometidas coa sociedade. 

O estutismo é un movemento educativo que propón aos nenos, nenas e xoves a asumir o protagonismo do seu propio desarrollo.

A nosa proposta educativa responde en cada momento ás necesidades e aspiracións dos nenos, nenas e xoves.

 

O escutismo é un movemento de carácter voluntario, independente e aberto a todos.

De igual modo, é un método educativo recoñecido pola súa colaboración no ámbito da escola e pola súa contribución á labor educativa das familias.

A presenza do escutismo na escola é unha acción complementaria, dende a educación non formal ata o proceso educativo integral do propio centro e pode e debe responder ao Proxecto Educativo do Centro.

A proposta de facer escutismo na escola é tamén unha oferta que a propia escola pode facer para os seus alumnos e as súas familias para dar continuidade á oferta da propia escola no campo extracurricular.

 

Se es profesor ou director dunha escola, estará interesado en saber que a escultura católica axuda aos nenos e aos mozos a crecer …

 • En todas as dimensións da personalidade: A relación con un mesmo, a relación con Deus e a súa relación co mundo que o rodea.
 • Ofrecer un ambiente saudable, rodeado por iguais nos que o neno, a rapaza ou o mozo poden aprender da experiencia, traballar como equipo e desenvolverse para facerse.
 • Contribuír ao desenvolvemento dun sistema persoal de valores morais e espirituais a través dun programa de educación activa.
 • Acompañando ao neno e ao mozo no seu crecemento persoal, intelectual, emocional, físico e espiritual.

Traballemos xuntos para formar un grupo!!

Se desexa máis información sobre o escutismo católico na pastoral da escola ou quere organizar unha reunión, póñase en contacto facendo clic aquí.

Se ti es sacerdote ou pertences a unha comunidade cristiá interesarate coñecer algúns datos do Escutismo Católico.

Scouts de Galicia somos unha asociación pública de fieis da Igrexa en Galicia, recoñecida pola Conferencia Episcopal Española.

Formamos parte de Scouts Scouts de Galicia perto de 500 nenos, nenas, mozos, mozas e adultos, familias e comunidades cristiáns que conforman os grupos scouts.

Dende 1961 o Escutismo Católico formou parte da experiencia vital e relixiosa de mais de 200.000 homes e mulleres do noso país.

Para algúns sacerdotes, relixiosos e relixiosas, o escutismo atópase na base do inicio da súa profunda vocación.

Scouts de Galicia é un movemento educativo e pastoral que pretende ser un lugar de diálogo e encontro entre persoas relixiosas e aquelas que non o son.

Scouts de Galicia como Escutismo Católico é unha oferta scout realizada desde a igrexa e, á súa vez, aberta a todo o mundo:

 • O noso movemento: está conformado por nenos, nenas, mozos e mozas desde os 8 e os 19 anos; é unha resposta á pregunta que facer cos rapaces despois da catequese?; e é unha alternativa pastoral para o traballo con adolescentes e mozos e mozas.
 • O grupos scouts: son ámbitos privilexiados para a educación da fe desde unha metodoloxía activa e baseada en experiencias; lugares de comuñón nos que ten lugar a experiencia de compartir a vida; lugares de celebración profunda, no sentido fondo da palabra, e lugar de testemuña e servizo; onde se posibilita a libre, espontánea e gozosa comunicación do Evanxeo, que invita a unha adhesión persoal a Xesucristo e ao seu proxecto transformador.

 

Axudámoste a fundar un grupo scout

 

Scouts de Galicia, a través das súas asociacións, ofrece ás parroquias e comunidades interesadas:

 • Formación regrada para monitores e directores.
 • Formación específica para os consiliarios e animadores da fe.
 • Atención personalizada
 • Materiais pedagóxicos e de comunicación

Queres coñecer mais sobre o Escutismo Católico?

Ponte en contacto con nós facendo clic aquí.