<strong>Usuarios</strong> — Muestra los usuarios asociados a este sitio. También puedes cambiar sus perfiles, reiniciar sus contraseñas o borrarlos del sitio. Borrar un usuario del sitio no borra al usuario de la red.

Resultados de la búsqueda de:

Entorno Seguro

8 agosto, 2021 by sxpromocion

O Movemento Scout Católico, coma asociación educativa, fomenta os entornos seguros para a infancia e a xuventude con actividades e espazos onde non ten cabida ningún tipo de violencia, xa sexa física o psicolóxica. Por iso, na sua  75º Asamblea Xeral, aprobou o documento “Scouts MSC, Entorno Seguro”, unha guía práctica que reúne os protocolos de protección á infancia e a xuventude que levase a cabo dentro do Movemento.

O documento recolle tanto as boas prácticas como as conductas prohibidas en Scouts MSC. Tamen reúne os procedementos de  seguridade nas actividades, cómo actuar ante un indicio de risco así como a función da Comisión de Entorno Seguro e o Comité de Seguemento.

Scouts MSC, Entorno Seguro presta unha especial atención á prevención de actividades ou actitudes que poidan derivar en maltratos ou abusos. Para iso, apostase polo empoderamento das e dos menores e pola formación das persoas adultas que desenrolan os seus servizos como voluntarias para que, en cada caso, sepan cómo actuar e onde deben recurrir ante situacions de presunto maltrato o abuso.

Ademais de establecer as normas e os protocolos de actuación de obrigado cumplimento en asociacions e grupos, o documento tamén fomenta a construcción en entornos seguros con obxectivos educativos adaptados as diferentes idades das e dos scouts.

política de protección á infancia e a xuventude que fomenta Scouts MSC completase co canle público de denuncias habilitado na web do Movemento.